Участък за химико-термични обработки

    Участъкът за химико-термични обработки в „ХЕС“ АД включва пещи за изпълнение на процеси цементация и нитроцементация, газово азотиране, високотемпературно и нискотемпературно отгряване, както и ендогенератори, миеща машина и транспортна количка.

    Системата за автоматично управление:

  • дава възможност за създаване и запаметяване в база от данни на технологични програми за управление на процесите в участъка;
  • управлява ендогенераторите, които произвеждат необходиния за процесите ендогаз;
  • управлява транспортната количка, с която се извършва зареждането на пещите и разтоварването на обработените детайли;
  • управлява „batch“ процесите по предварително измиване и изсушаване на детайлите, цементация, нитроцементация, високотемпературно и нискотемпературно отгряване, като поддържа зададените от технолог стойности на режимните параметри и изпълнява стъпките, заложени в технологичните програми;
  • запомня в базата от данни история със стойностите на различните технологични параметри и генерира технологични журнали.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2008/2009