Газово отоплителна и осветителна система на производствена площ

    Системата включва водно отопление, климатична инсталация, осветление и автоматични врати в завода за хидравлични цилиндри на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД в с. Тенево, област Ямбол. За централизираното им управление се използва съществуващата Ethernet мрежа на предриятието.

    Системата за автоматично управление:

  • позволява следене на състоянието и опериране в дистанционен режим на обособените отоплителни сектори, всички осветителни тела, климатичната инсталация на монтажен цех и автоматичните врати от всеки компютър, свързан в Ethernet мрежата на предприятието;
  • управлява подаването на топла вода към отоплителните тела в различните отоплителни сектори и работата на котлите така, че да поддържа зададени температури в различните части от производственото хале. Стойностите на тези температури се задават чрез разписания, свободно въвеждани от потребителя;
  • управлява осветителните тела в различните сектори на производственото хале по разписания, свободно въвеждани от потребителя;
  • управлява пускането и спирането на климатичната инсталация в монтажен цех по разписание, свободно въвеждано от потребителя;
  • блокира и разблокира автоматичните врати на сградата по разписания, свободно въвеждани от потребителя;
  • следи и записва история на температурата на въздуха в определени точки от производствените площи на предприятието, както и на различните действия, които програмата или операторите извършват по включване и изключване на осветлението, климатичната инсталация и котлите;
  • при продължителен, неработен период, управлява отоплителните тела в различните сектори на халето и котлите в режим против замръзване.

Клиент: „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, с. Тенево, област Ямбол
Година на реализация: 2012/2013