Линия за рафиниране на слънчогледово олио

    Управляват се автоматично два процеса от линията за рафиниране на слънчогледово масло – „Избелване“ и „Депарафинизация“.

    Системата за автоматично управление:

  • позволява конфигурирането и съхраняването в база от данни на стойности на параметрите, при които трябва да протичат двата процеса;
  • предлага мнемосхеми на частите от инсталацията, в които се извършват двата процеса. Върху мнемосхемите са показани стойностите на различните технологични параметри, а, също така, от тях могат да се манипулират в ръчен режим различните изпълнителни механизми;
  • управлява „batch“ процесите в съответните възли, като позволява два режима на работа – „полуавтоматичен“ и „автоматичен“. При полуавтоматичния всяка следваща стъпка се инициира от оператора, а при автоматичния програмата изпълнява всички стъпки една след друга, без намесата на човек;
  • запомня в базата от данни история със стойностите на различните технологични параметри и генерира различни технологични журнали.

Клиент: „Папас Олио“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2006