Газово – лъчева отоплителна система на производствени площи

    Системата включва всички газово-лъчеви отоплителни тела разположени на територията на „ХЕС“ АД, гр. Ямбол, като за централизираното им управление се използва съществуващата Ethernet мрежа на предриятието.

    Системата за автоматично управление:

  • позволява следене на състоянието и опериране в дистанционен режим на всички отоплителни тела от всеки компютър, свързан в Ethernet мрежата на предприятието;
  • следи и записва история на температурата на въздуха в определени точки от производствените площи на предприятието;
  • управлява отоплителните тела по разписание, свободно въвеждано от потребителя, както и в зависимост от температурата на въздуха в съответната площ;
  • при продължителен, неработен период, управлява отоплителни тела в критични за производствените площи точки в режим против замръзване.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2007