Автоматизиран резачен участък

    Участъкът за рязане на заготовки за компактни детайли в „ХЕС“ АД включва пет резачни машини, склад за съхранение на металите (тръби и плътни метални пръти), от които се режат заготовките, и манипулатор, който обслужва склада. Чрез манипулатора се зареждат стелажите на склада, зареждат се резачните машини и се отнасят от тях неизползваните парчета метали.

    Системата за автоматично управление:

  • осигурява напълно автоматично управление на резачните машини;
  • чрез своята WMS част осигурява управление на складовите наличности;
  • управлява манипулатора, който осъществява транспортните процеси по зареждане на стелажите на склада и резачните машини;
  • интегрира горните три части, като осигурява автоматично изпълнение на задания за зареждане на склада и рязане на заготовки от машините, работейки в многозадачен режим, спазвайки определени приоритети при изпълнение на различните операции.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2011