Инсталация за нанасяне на галванични покрития

    Инсталацията за нанасяне на галванични покрития в „ХЕС“ АД се състои от 4 линии за твърдо хромиране на пръти за хидравлични цилиндри и една линия за поцинковане на различни детайли за хидравлични цилиндри. И петте линии са напълно автоматизирани, като единствените ръчни операции са свързани със зареждането на линиите с детайли.

    Системата за автоматично управление:

  • позволява конфигурирането и съхраняването в база от данни на технологичните параметри за галванично покритие на всеки вид детайли;
  • управлява цялостното изпълнение на конкретна операция, включващо всички манипулации по обезмасляване, миене, активиране, галванизиране и крайно миене, транспортирането с манипулатори между отделните вани и поддържането на режимните параметри във ваните;
  • синхронизира изпълнението на няколко операции на една и съща линия, разпределяйки общите ресурси на линията между тях;
  • предоставя на диспечерите on-line информация за протичането на процесите във всяка линия, като им дава възможност да се намесват в определени моменти, при възникване на необходимост;
  • събира и съхранява история на изпълнениете операции и стойностите на режимните параметри и генерира съответните журнали;
  • следи натоварването на ваните и предоставя информация, която се използва за поддържане на необходимото качество на разтворите в тях.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2001/2002