Цялостни DNC системи, базирани на продукта NC Organizer

    В долупосочените предприятия се срещат CNC машини с най-разнообразни управляващи системи от почти всички по-широко рапространени марки – Fanuc, Siemens, Sinumerik, Haas, Heidenheim, Mazak, Okuma и т.н. Много са и машините с български системи за управление – EТА, TSD и дори ЗИТ 500.

    Независимо от това разнообразие, изградените DNC системи предлагат единен подход в:

  • организирането на NC програмите на предприятието в централна, структурирана по подходящ начин библиотека;
  • зареждането на програми от централната библиотека в CNC системите на машините;
  • изтеглянето на програми от CNC системите на машините и съхраняването им в централната библиотека.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2007
Тип на връзка между CNC машини и PC: кабелна

Клиент: „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, с. Тенево, област Ямбол, хале 1
Година на реализация: 2007
Тип на връзка между CNC машини и PC: кабелна

Клиент: „Спартак“ АД, гр. Бургас
Година на реализация: 2007
Тип на връзка между CNC машини и PC: кабелна

Клиент: „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, с. Тенево, област Ямбол, хале 2
Година на реализация: 2012
Тип на връзка между CNC машини и PC: безжична

Клиент: „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък
Година на реализация: 2012
Тип на връзка между CNC машини и PC: безжична

Клиент: „Кирково“ ООД, с. Кирково, област Кърджали
Година на реализация: 2014
Тип на връзка между CNC машини и PC: безжична