Монтажно-изпитващ участък за хидравлични цилиндри

    Участъкът включва осем монтажно-изпитващи линии и централна хидростанция, захранваща с хидравлично масло монтажните и изпитващи стендове. Напълно автоматизирано е управлението на централната хидростанция и на осемте стенда за изпитване на хидравлични цилиндри.

    Системата за автоматично управление:

  • позволява конфигурирането и съхраняването в база от данни на режима на работа на централната хидростанция;
  • управлява централната хидростанция съгласно конфигурирания режим, осигурявайки хидравлично масло с необходимите параметри за монтажните и изпитващи стендове;
  • позволява конфигурирането и съхраняването в база от данни на технологични програми за изпитване на различните видове хидравлични цилиндри;
  • управлява изпитващите стендове, като изпълнява програмата, предназначена за изпитването на съответния вид изделие. По време на изпитването, системата визуализира изменението на налягането в различните камери на цилиндъра и сигнализира при наличието на някакъв дефект;
  • запомня в базата от данни историята на изпитването на всяко изделие, както и данни за работата на всеки стенд и централната хидростанция. На базата на тези данни, системата генерира съответните технологични журнали.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2004/2005