Участък от специализирани машини за металообработка

    Участъкът включва четири специализирани машини за обработка на заготовки за хидравлични цилиндри на територията на „ХЕС“ АД, гр. Ямбол.

    Системата за автоматично управление:

  • управлява по твърдо заложен алгоритъм всяка от четирите машини;
  • следи за неизправности в машините и дава информация, улесняваща диагностиката в случаи на проблеми в работата им.

Клиент: „ХЕС“ АД, гр. Ямбол
Година на реализация: 2003