Реализирани проекти

Цялостни DNC системи, базирани на продукта NC Organizer

    В долупосочените предприятия се срещат CNC машини с най-разнообразни управляващи системи от почти всички по-широко… Read more »

Система за мониторинг на електропотребление на производствена площ

    Системата обхваща следене в реално време на параметрите на електрическия ток и изразходваните количества в… Read more »

Газово отоплителна и осветителна система на производствена площ

    Системата включва водно отопление, климатична инсталация, осветление и автоматични врати в завода за хидравлични цилиндри… Read more »

Автоматизиран резачен участък

    Участъкът за рязане на заготовки за компактни детайли в „ХЕС“ АД включва пет резачни машини,… Read more »

Участък за химико-термични обработки

    Участъкът за химико-термични обработки в „ХЕС“ АД включва пещи за изпълнение на процеси цементация и… Read more »

Газово – лъчева отоплителна система на производствени площи

    Системата включва всички газово-лъчеви отоплителни тела разположени на територията на „ХЕС“ АД, гр. Ямбол, като… Read more »

Участък за боядисване на цилиндри

    Участъкът за боядисване на цилиндри в „ХЕС“ АД включва две линии за електростатично нанасяне на… Read more »

Линия за рафиниране на слънчогледово олио

    Управляват се автоматично два процеса от линията за рафиниране на слънчогледово масло – „Избелване“ и… Read more »

Монтажно-изпитващ участък за хидравлични цилиндри

    Участъкът включва осем монтажно-изпитващи линии и централна хидростанция, захранваща с хидравлично масло монтажните и изпитващи… Read more »

Участък от специализирани машини за металообработка

    Участъкът включва четири специализирани машини за обработка на заготовки за хидравлични цилиндри на територията на… Read more »

Участък за термични обработки

    Участъкът за термични обработки в „ХЕС“ АД включва две пещи за отгряване на студено-изтеглени тръби…. Read more »

Инсталация за нанасяне на галванични покрития

    Инсталацията за нанасяне на галванични покрития в „ХЕС“ АД се състои от 4 линии за… Read more »