За нас

    Фирма „ОПКО Сис“ ООД, гр. Ямбол, е създадена в началото на 2012 г. Тя се явява наследник на звеното за автоматизация на техническите процеси на „СЕМБА“ АД, което през периода 2000-2011 г се занимаваше основно с изграждане на системи за автоматизация в „ХЕС“ АД, гр. Ямбол. Създаването на новата фирма е израз на желанието натрупаният от екипа опит и създадените продукти да намерят по-широка пазарна реализация.

    „ОПКО Сис“ ООД има за цел да предостави възможност на предприятия от всякакъв размер да автоматизират управлението на технологичните си процеси чрез използването на съвременни средства. Системите, които ние изграждаме, представляват PC-базирани решения, покриващи напълно нуждите на клиента.

    Екипът на „ОПКО Сис“ ООД има богат, дългогодишен опит в:

  • aвтоматизиране на отделни производствени възли;
  • изграждане на системи за управление на сложни производствени линии;
  • изграждане на големи системи, обхващащи управлението на много процеси, разпръснати на територията на цялото предприятие;
  • изграждане на системи за енергиен мениджмънт на предприятието;
  • интегриране на CNC машини с различни модели системи за управление в единна DNC система, водещо до ново качество в организацията на съхранение и използване на NC програми в предприятието;

    В нашите системи за управление е заложена естествената йерархия – от базисната обработка на сигналите от и към индустриалното поле, през автоматичното регулиране и програмно-логическо управление, до тоталното управление, базирано на съвременна клиент-сървър архитектура с единна база от данни.

    Най-значимите проекти, реализирани от екипа на „ОПКО Сис“ ООД са: