Фирма „ОПКО Сис“ ООД, гр. Ямбол, е създадена в началото на 2012 г. Тя се явява наследник на звеното за автоматизация на техническите процеси на „СЕМБА“ АД, което през периода 2000-2011 г се занимаваше основно с изграждане на системи за автоматизация в „ХЕС“ АД, гр. Ямбол. Създаването на новата фирма е израз на желанието натрупаният от екипа опит и създадените продукти да намерят по-широка пазарна реализация.

    „ОПКО Сис“ ООД има за цел да предостави възможност на предприятия от всякакъв размер да автоматизират управлението на технологичните си процеси чрез използването на съвременни средства. Системите, които ние изграждаме, представляват PC-базирани решения, покриващи напълно нуждите на клиента. Продължи…

Анукис 2.0

Анукис 2.0
  Анукис 2.0 е софтуерна платформа, разработена от фирма „ОПКО Сис“ ООД, която се използва за бързо и лесно изграждане на решения за управление на технологични процеси и автоматизация на сгради. Продължи…

NC Organizer 2.0

NC Organizer 2.0
  Системата NC Organizer 2.0 представлява комбинация между хардуер и софтуер, която позволява централизирано организиране и използване на множеството от NC програми, необходими за изпълнението на различни операции в подразделение на предприятието, оборудвано с машини с CNC управление. Продължи…

OpCo EMS

OpCo EMS

OpCo EMS е универсална, разпределена и гъвкава Система за Енергиен Мениджмънт.

Продължи…